Ποιοι είμαστε

Το Ιστορικό Αρχείο Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων (ΙΑΑΑ) αποτελεί τον κύριο φορέα διάσωσης, φύλαξης, ταξινόμησης και τεκμηρίωσης της διοικητικής αλληλογραφίας, που παράχθηκε από τη σύσταση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας το 1834 μέχρι το έτος 2014. Επίσης, μεμονωμένα αρχειακά σύνολα φορέων, αρχαιολόγων και αρχιτεκτόνων έχουν παραχωρηθεί και φυλάσσονται τα τελευταία χρόνια στον φιλόξενο χώρο της οδού Ψαρομηλίγκου 22, στον Κεραμεικό.

Η μέριμνα για το αρχειακό πολιτιστικό απόθεμα πλαισιώνεται από δράσεις εξωστρέφειας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αρωγή της έρευνας και στη διαρκή βελτίωση της προσβασιμότητας τόσο φυσικής όσο και ψηφιακής. Την τελευταία δεκαετία μαθητές, φοιτητές, ερευνητές, ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων και πολίτες έχουν συμβουλευτεί τα αρχειακά τεκμήρια. Από το 2012 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί σε επίπεδο περιεχομένου περίπου 9.000 αρχειακά κιβώτια. Όλο το αρχειακό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων προσκτήσεων είναι ταξινομημένο, ενώ οι εργασίες ψηφιακής καταγραφής και τεκμηρίωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Πολυάριθμες εκδόσεις, μελέτες, διδακτορικές διατριβές, συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες, ομιλίες, συνεργασίες, εκθέσεις, ψηφιακά προγράμματα, εκπαιδευτικές δράσεις, και ξεναγήσεις έχουν πραγματοποιηθεί με γνώμονα την προαγωγή της ιστορικής γνώσης.

Το ΙΑΑΑ είναι ένα από τα σημαντικότερα δημόσια ιστορικά αρχεία, που μετά από πολλές περιπλανήσεις βρήκε μόνιμη στέγη το 2008 σε ειδικά διαμορφωμένο ιδιόκτητο κτήριο. Το διώροφο αναπαλαιωμένο κτήριο –πρώην τυπογραφείο- ακολουθεί όλες τις προδιαγραφές ενός άρτια εξοπλισμένου χώρου που διαφυλάσσει ιστορικά τεκμήρια: διαθέτει αρχειοστάσια, σύστημα ελεγχόμενου κλιματισμού, πυρασφάλεια, οργανωμένο εργαστήριο συντήρησης χαρτώου υλικού, Αναγνωστήριο, εκθεσιακό χώρο, γραφεία και χώρο διαλέξεων.