Νέες προσκτήσεις

Τα ημερολόγια ανασκαφής των Γιάννη και Έφης Σακελλαράκη από τις θέσεις Φουρνί, Τουρκογειτονιά και Ανεμοσπηλιά Κρήτης καθώς και από διάφορες θέσεις στην Εύβοια και στη Σκύρο παραδόθηκαν από την κα Έφη Σακελλαράκη.

Συλλογή επιλεγμένων τεκμηρίων από το Αρχείο της αρχαιολόγου Μέλπως Πωλογιώργη. Παραχωρήθηκαν από την ίδια.

Αρχείο του αρχαιολόγου Πέτρου Γ. Καλλιγά. Παραχωρήθηκε από τις κόρες του.

Φάκελος φωτοτυπημένων εγγράφων από το προσωπικό αρχείο του αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Παπαγεωργίου-Βενετά την εποχή που διετέλεσε σύμβουλος στο Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών. Παραχωρήθηκε από τον ίδιο.

Αρχείο εγγράφων των ετών 1906-1919 από το Ιστορικό Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας.

Αρχείο της αρχιτέκτονος Ζωής Ευαγγέλου. Παραχωρήθηκε από την ξαδέλφη της, επίτιμη έφορο αρχαιοτήτων Όλγα Φιλανιώτου.

Προσωπικό Επιστημονικό Αρχείο του αρχαιολόγου Απόστολου Σ. Αρβανιτόπουλου. Παραχωρήθηκε από την Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία.

Κατάλοιπα (αντίγραφα και πρωτότυπα) από το Αρχείο του μεταλλειολόγου Ανδρέα Κορδέλλα (1836 - 1909). Ανήκαν στο Αρχείο του επίτιμου Διευθυντή Αρχαιοτήτων Ευάγγελου Κακαβογιάννη και παραχωρήθηκαν από την επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων Όλγα Κακαβογιάννη.

Βιβλία Πρωτοκόλλων της (πρώην) Α’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων των ετών 1951-2000 και αντίγραφα πρακτικών της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως.

Ανενεργό αρχειακό σύνολο του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών και του Υπουργείου Πολιτισμού, που φυλασσόταν στο κτίριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ).

Ανενεργό αρχειακό υλικό της Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας (Ε.Α.Χ.Α.). Παραχώρηση από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, στο κτίριο του οποίου φυλασσόταν.

Ανενεργό αρχειακό υλικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (πρώην 2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων).

Ανενεργό αρχειακό υλικό της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΔΠΚΑ, Τμήμα Α1) ετών 1984 και 1990-1999.

Ανενεργό και ημιενεργό αρχειακό υλικό της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΔΒΜΑ, Τμήματα Β1, Β2) των ετών 2006-2012.

Δωρεά του προσωπικού Αρχείο της αρχαιολόγου Μαρίας - Ηούς Ζερβουδάκη.

Ανενεργό αρχειακό υλικό της ΔΠΚΑ/Α1, χρονολογίας 1984

Δερματόδετοι τόμοι με τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Αρχαιολογικού Συμβουλίου των ετών 1958-1989.

Αρχειακό υλικό σχετικό με τις συλλογές εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου της Καστοριάς. Παραχωρήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας, κ. Ιωάννη Κ. Μαζαράκη-Αινιάν.

Αρχειακό υλικό της Γενικής Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ανάτυπα δημοσιεύσεων συνταξιούχων αρχαιολόγων).

Παραχώρηση φακέλου με έγγραφα των ετών 1961-1976 από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας (πρώην Ι’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων).

Διαρκής Κατάλογος Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

Ανενεργό αρχειακό υλικό της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΔΒΜΑ, Τμήμα Β1) των ετών 1998-2006.

Αρχείο της αρχαιολόγου Ευαγγελίας Πρωτονοταρίου-Δεϊλάκη. Παραχωρήθηκε από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδας.

Προσωπικό αρχείο Έβης Τουλούπα (ανάτυπα δημοσιεύσεων).