Οι φίλοι του Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων

Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας ιδρύθηκε το 2008 από την τότε Διευθύντρια της ΔΕΑΜ Δρ Μεταξία Τσιποπούλου και ομάδα Ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων, μελών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και Πανεπιστημιακών. Έχει σκοπό τη συμπαράσταση και υλική ενίσχυση του Ιστορικού Αρχείου για την αποτελεσματική επίτευξη των σκοπών του, τη συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για την ιστορία της αρχαιολογικής Υπηρεσίας και της αρχαιολογικής επιστήμης στην Ελλάδα, τη διάδοση του έργου, που επιτελείται στο Ιστορικό Αρχείο, καθώς και την ενίσχυση της έρευνας στον τομέα της αρχαιολογίας διαχρονικά. Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας αριθμεί πλέον των 200 μελών. Ο Σύλλογος διοργανώνει κάθε χρόνο 8 έως 10 διαλέξεις από έγκριτους επιστήμονες και καθηγητές Πανεπιστημίων, Έλληνες και ξένους, με θέματα αρχειακών μελετών και Ιστορίας της Αρχαιολογίας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Συλλόγου Φίλων:
e-mail: filoihistarch.archservice@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups/213856465352751