Εκπαιδευτικά προγράμματα

Εκπαιδευτικό - Χάρτινες Ιστορίες

Χάρτινες Ιστορίες

Απευθύνεται σε μαθητές/τριες του Γυμνασίου. Σχεδιάστηκε με αφορμή την έκθεση «….ανέφερα εγγράφως…: Θησαυροί του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας» και σκοπός της εκπαιδευτικής δράσης είναι η γνωριμία με το Ιστορικό Αρχείο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.


Χάρτινες Ιστορίες

Εξώφυλλο - Τα μαγικά χαλιά του Αρχειφείλη

Τα μαγικά χαλιά του Αρχειφίλη

Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημοτικού. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Το αλφαβητάρι του αρχείου. Παίζοντας με λέξεις και σχέδια» έχει ως στόχο να εισάγει τα μικρά παιδιά στην έννοια του Αρχείου, ως ένα είδος μουσείου εγγράφων. Συζητώντας με τα παιδιά για τις έννοιες της συλλογής και της διατήρησης αντικειμένων για προσωπική ευχαρίστηση, γίνεται η αναγωγή σε προϊόντα συλλογικής μνήμης, όπως τα ιστορικά αρχεία. Σημαντικό στοιχείο του προγράμματος αποτελεί το παραμύθι με τίτλο «Τα μαγικά χαλιά του Αρχειφίλη», το οποίο εξιστορεί τη γνωριμία ενός αγοριού με ένα μικρό ξωτικό, τον κρυφό φύλακα του ιστορικού αρχείου που μυεί τα παιδιά στα μυστικά της εργασίας του. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την αρχαιολόγο Καλλίνα Ξανθοπούλου.


Τα μαγικά χαλιά του Αρχειφείλη

Εξώφυλλο - Ένα μικρό παραμύθι από την κουκουβάγια του αρχείου

Ένα μικρό παραμύθι από την κουκουβάγια του Αρχείου

Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Νηπιαγωγείου, Α΄ και Β΄ Δημοτικού. Οι μαθητές/τριες στο πλαίσιο του προγράμματος εξερευνούν τις έννοιες του μουσείου, του αρχείου, των εγγράφων και της συντήρησής τους με τη συνδρομή παιχνιδιών παρατηρητικότητας και αναζήτησης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την αρχαιολόγο Καλλίνα Ξανθοπούλου.


Ένα μικρό παραμύθι από την κουκουβάγια του Αρχείου