Εκδόσεις - Δημοσιεύσεις

Εξώφυλλο δημοσίευσης

Ημερολόγια Ανασκαφής Παναγιώτη Σταματάκη, Χαιρώνεια 1880

Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τμήμα Διαχείρισης Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων.Η διαδρομή του Εθνικού Αρχείου Μνημείων

Η διαδρομή του Εθνικού Αρχείου Μνημείων: Από το χαρτί στην ψηφιακή εποχή (1977-2021)

(συλλογικό)

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου ΜνημείωνΕξώφυλλο πρακτικών συνεδρίου

Περί των αρχαιοτήτων ιδίως. Η Αρχαιολογία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα μέσα από τις πηγές του Αρχείου των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων

Πρακτικά Συνεδρίου. Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων

Κουντούρη, Ε. – Μασουρίδη, Στ. – Ξανθοπούλου, Κ. – Χατζηδημητρίου, Α. (επιμ.)Εξώφυλλο δημοσίευσης

Οι Δελφοί μέσα από αρχειακά τεκμήρια (1906-1919)

Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τμήμα Διαχείρισης Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων.

Χατζηδημητρίου, Αθ. (επιμ.) Εξώφυλλο δημοσίευσης

Εις μνήμην Παναγιώτου Ευστρατιάδου (1815-1888)

Εις μνήμην Παναγιώτου Ευστρατιάδου (1815-1888), Πρακτικά Συμποσίου Ματθαίου, Αθήνα: Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ματθαίου,Αγγ. – Χατζηδημητρίου, Αθ. (επιμ.) Ιστορίες επί χάρτου

Ιστορίες επί χάρτου. Μορφές και θέματα της Αρχαιολογίας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα

Κουντούρη, Ε. και Μασουρίδη, Σ. (επιμ.)

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού-Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου ΜνημείωνΑνέφερα εγγράφως

…ΑΝΕΦΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΩΣ…: Θησαυροί του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Κατάλογος έκθεσης, Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Θεσσαλονίκη.

Τσιποπούλου, Μ. (επιμ.)Ανέφερα εγγράφως

…ΑΝΕΦΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΩΣ…: Θησαυροί του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Κατάλογος έκθεσης, Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Αθήνα.

Τσιποπούλου, Μ. (επιμ.)